Smertelindrende mod muskelsmerter.

50 ml
Pris kr.
80,-

Forsendelse kr. 30,- sendes som B-post.
Vi har ingen gebyr.

Bestilles via e-mail emmas.akupunktur@mail.dk eller på telefon 58 37 00 61.
Best. nr. 8802